REFUGEES WELCOME TO CATALONIA: A PRACTICAL GUIDE

lunes, 2 de mayo de 2016

Compasito - El Petit Compass: Manual d'educació en drets humans per a infants (de 7 a 13 anys)

Amb el mateix objectiu que en el cas del Compass (veure més info), l'Equip d'Educació en Drets Humans d'Amnistia Internacional-Catalunya ha habilitat una versió del Compasito (de 7 a 13 anys, també del Consell d'Europa):

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/mat/compasito/

Índex

PRESENTACIÓ

 • Crèdits / Agraïments / Pròleg / Agraïments de la versió catalana / Pròleg de la versió catalana
INTRODUCCIÓ

 • Benvinguts i benvingudes al Petit Compass
 • Què és l’educació en drets humans amb infants?
 • Educació en drets humans i educació per a una ciutadania democràtica / A qui està dirigit el Petit Compass?
 • Què hi ha al Petit Compass? / Organització del Petit Compass / Petit Compass en el marc del Programa de Joventut per a l’Educació en Drets Humans

I. INTRODUCCIÓ ALS DRETS HUMANS

 • 1. Què són els drets humans?
  • Els precursors dels drets humans del segle XX
  • La Declaració universal dels drets humans
  • El marc de referència dels drets humans
  • El compromís de ratificació
  • L’evolució d’una convenció sobre els drets humans
  • Convencions regionals sobre els drets humans
  • Els mecanismes de protecció dels drets humans del Consell d’Europa
 • 2. Què són els drets dels infants?
  • Principis generals de la Convenció dels Infants
  • Supervisió de la Convenció sobre els drets de l’infant
  • Supervisió dels drets dels infants
  • Promoció de la Convenció sobre els drets de l’infant

II. QUÈ ÉS L’EDUCACIÓ EN DRETS HUMANS?


III. COM UTILITZAR EL PETIT COMPASS

 • Primera Part
  • Començar amb el Petit Compass
  • L’objectiu del Petit Compass
  • Aprenentatge basat en l’experiència
  • Funció de la facilitació
  • Estils d’aprenentatge
  • Els estadis de desenvolupament dels infants
 • Segona part
  • Què conté una activitat del Petit Compass?
  • La Convenció sobre els drets de l’infant com a fonament
  • Elecció de les activitats
  • Adaptació de les activitats
  • Consells per promoure la participació
  • Consells per a la facilitació
  • Posar en pràctica l’educació en drets humans

IV. ACTIVITATS


V. TEMES


VI. APÈNDIXS


No hay comentarios: