REFUGEES WELCOME TO CATALONIA: A PRACTICAL GUIDE

jueves, 26 de mayo de 2011

Dia Mundial sense Tabac: 31 de maig. Treball a l'aula

Els advertiments sanitaris als paquets de cigarrets són una manera directa de comunicar-se amb els consumidors per transmetre missatges sobre els riscos per a la salut relacionats amb el consum de tabac. Aquests avisos amb imatges apareixen en més d’una dotzena de països. En el Dia Mundial sense Tabac, i durant l’any següent, l’OMS fomentarà que els governs adoptin advertiments sanitaris sobre el tabac que compleixin tots els criteris per a una màxima eficàcia, com ara que cobreixin més de la meitat del paquet, que apareguin tant a l’anvers com al revers dels paquets i que continguin fotografies.

No hay comentarios: