REFUGEES WELCOME TO CATALONIA: A PRACTICAL GUIDE

martes, 5 de junio de 2012

Els joves i la Unió Europea: una sortida professional

En una època de crisi com la que estem vivint tenim dues opcions: queixar-nos o tirar endavant. Jo sempre trio la segona i per aquest motiu recomano als joves que no troben feina que mirin més enllà del seu barri, ciutat i, fins i tot, país.
A continuació us presento dues propostes que ha publicat una revista amb la qual col.laboro des de fa uns anys: Papers de Joventut que publica l'associació Diomira.

La primera proposta es la de la  Xarxa Eures, el portal europeu de la mobilitat professional i la segona proposta és la dels Tallers de mobilitat europea per a joves de l'Ajuntament de Barcelona.
A continuació trobareu informació de les dues propostes i si voleu més detalls simplement heu de clicar als enllaços que us portaran als respetius webs.


La Xarxa Eures

La recerca de treball als països estrangers s’ha convertit en una de les opcions laborals més estudiades per les persones sense feina, sobretot per als i les joves catalans.
A Europa existeixen al voltant de dos o tres milions de treballs sense cobrir mentre que la taxa d’atur se situa al voltant del 10 per cent (25 per cent en els joves). A més, el 59 per cent de les persones que es traslladen mentre estan desocupades aconsegueixen trobar un treball al cap d’un any. Europa ofereix enormes oportunitats a tots aquells que desitgin traslladar-se amb l’objectiu de progressar.
Un període d’estudis o de treball a l’estranger pot reportar molts avantatges: un autèntic canvi d’entorn, nous horitzons personals, contacte diari amb una cultura diferents i l’oportunitat ideal d’aprendre un nova llengua o de gaudir treballant o estudiant amb persones de diferents orígens, intercanviant idees i comparant experiències.
Ara bé, el més necessari per marxar a treballar a l’estranger és estar ben informat sobre una gran varietat de qüestions pràctiques, jurídiques i administratives. Una de les eines que pot utilitzar el o la jove que vulgui marxar es la xarxa EURES.
La xarxa EURES es l’eina encarregada d’oferir la informació necessària sobre les oportunitats als països europeus membres de la Unió Europea. Aquesta xarxa d’informació està formada per 31 països: Alemanya, Austria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Suïssa.
La xarxa EURES va dirigida tant als sol·licitants de treball interessats en traslladar-se a un altre país a treballar o a estudiar, com als empresaris que desitgin contractar personal d’altres països.
EURES és una xarxa de consellers que subministra informació, ajuda i orientació als sol·licitants de treball i als empresaris mitjançant un contacte personal. Els consellers EURES són especialistes formats que presten els tres serveis bàsics de EURES d’informació, orientació i collocació, tan als sol·licitants de treball com als empresaris interessats en el mercat laboral europeu.
Actualment, existeixen més de 850 consellers EURES a tota Europa, i el número segueix augmentant. La informació i les direccions de contacte dels consellers es poden trobar a la pàgina web de la xarxa.
El portal de mobilitat europea EURES no només ofereix informació sobre ofertes de treball de l’Espai Econòmic Europeu i de Suïssa, sinó també informació sobre les tendències del mercat de treball de tots els països i regions de l’Espai Econòmic Europeu, informació pràctica sobre condicions de vida i de treball a Europa, així com una base de dades en línia amb currículums de sol·licitants de treball. Aquesta base de dades sobre ofertes de treball s’actualitza a diari pels corresponsals nacionals de EURES. Cada oferta de treball té informació sobre com sol·licitar un treball i amb quin persona s’ha de contactar. El contacte pot ser un conseller EURES, que serà la persona encarregada de tramitar la sol·licitud o, en alguns casos, el propi empresari és qui es posa en contacte amb el sollicitant. Les ofertes de treball que l’usuari pot trobar al portal abasten una amplia gamma de treball i inclouen oportunitats permanents i temporals.
La recerca de treball està disponible en les vint i cinc llengües de la Unió de la Europeu i el EEE i els usuaris poden realitzar les seves recerques en qualsevol d’elles. Ara bé, cal tenir en compte que com les ofertes de treball publicades al portal EURES són importades en la seva immensa majoria directament de la base de dades nacionals de d’ofertes de treball, el títol i la descripció del treball està escrit en la llengua del país d’on prové l’oferta. La resta d’informació va referida al lloc, al tipus de contracte, l’experiència i el nivell de formació necessaris, etc. està traduït a les altres llengües.
Europa ofereix moltes oportunitats als empresaris que busquen mà d’obra amb qualifi cacions i coneixement concrets. Per això, l’apartat Empreses del portal en línia de la xarxa EURES ha estat creat per ajudar als empresaris europeus a trobar la mà d’obra que necessiten i per oferir informació útil sobre la contractació al mercat laboral europeu.
L’apartat del portal dedicat a les condicions de vida i de treball conté detalls sobre assumptes importants, com la recerca d’allotjament i de centres escolars, els impostos, el nivell de vida, la sanitat, la legislació social, etc. A més, dins d’aquest apartat, s’hi troba un calendari dels actes on s’hi pot trobar informació sobre els pròxims actes d’interès per les persones que busquen treball i per als empresaris del país.
Tothom pot benefi ciar-se de la xarxa EURES? Qualsevol persona que tingui accés a la web pot accedir gratuïtament als serveis en línia EURES, no és necessari que l’usuari sigui ciutadà de la Unió Europea per poder gaudir de les ofertes de treball que trobi al portal. Ara bé, els assessors EURES formen part d’una xarxa que proporciona assistència als ciutadans dels 27 Estats membres de la Unió Europea a més de Noruega, Islàndia, Liechtenstein i Suïssa.


Tallers de mobilitat europea

L'Ajuntament de Barcelona, a través de la regidoria d’Adolescència i Joventut, va iniciar a partir del dia 20 de març una sèrie de sessions dirigides als i les joves de la ciutat de Barcelona que estant interessats en marxar a l’estranger per motius d’estudis, de treball o voluntariat, per tal que puguin iniciar els seus projectes de mobilitat amb les millors garanties possibles i oferir una orientació adequada a les seves necessitats.
Al llarg de tres mesos i durant vuit sessions als diferents Punts d’Informació Juvenil (PIJ) de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil de Barcelona, l’assessoria de mobilitat europea de la Regidoria d’Adolescència i Joventut, en col·laboració amb Escoles Oficials d’Idiomes, es dedicarà a donar eines informatives imprescindibles per a realitzar el projecte de marxar a països anglòfons, francòfons, germanòfons i escandinaus a cercar les alternatives laborals, formatives o de voluntariat que molts joves estan demanant.
Les sessions estan organitzades per l’Assessoria de Mobilitat Europea de la Regidoria d’Adolescència i Joventut conjuntament amb la Xarxa de Punts d’Informació, que treballen per tal d’aconseguir que el/la jove estigui orientat i plenament conscient de les dificultats i avantatges que suposa la mobilitat, bàsicament europea.
Aquesta és la quarta edició dels tallers per països i, amb la col·laboració de quatre Escoles Oficials d’Idiomes, es pretén orientar la informació bàsicament a partir de la llengua que s’haurà d’utilitzar en el país de destí.
Així, es realitzen dos tallers de països anglòfons, dos de germanòfons, un de francòfons, un de països escandinaus i un sobre Holanda. Conscients que l’anglès és, però, bàsic per moure’s per aquests països, es realitza també un taller per aprendre l’idioma per lliure.
Els tallers que s’engloben dins del cicle Vols anar a un altre país? es realitzen als següents Punts d’Informació Juvenil (PIJ):
  • Punt d’Informació Juvenil de Sant Martí.
  • Punt d’Informació Juvenil de Sarrià-Sant Gervasí.
  • Punt d’Informació Juvenil d’Horta-Guinardó.
  • Centre d’Informació i Assessorament per a Joves-CIAJ.
Si voleu tenir més informació sobre marxar a un altre país, l’Asessoria de Mobilitat Europea edita mensualment un butlletí per informar sobre beques d’estudi, ofertes laborals o oportunitats de pràctiques a Europa i arreu del món.
Per a més informació

No hay comentarios: